Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

24. 2. 2019
Rubrika: O psaní

Lingvisté u rádia a televizoru

Autor: Jaromír Slomek

27.09.2013 18:01

Nestačil jeden student (či studentka, samozřejmě) bohemistiky, nenásilně svým učitelem (učitelkou) nasměrovaný k tématu diplomové práce. Musela se sejít pětice, avšak nikoli studentů, nýbrž profesionálních lingvistů (Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová a Jiří Zeman), aby „v rámci projektu Styl mediálních dialogů podporovaného GA ČR(identifikační číslo GA405/09/2028)" vznikla kolektivní (dnes se říká týmová) práce nazvaná shodně s projektem: Styl mediálních dialogů. Knižní podobu o 314 stranách v měkké vazbě jí dalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

„Publikace," čteme na její obálce, „analyzuje televizní a rozhlasové dialogy od krátkých informativních interview po moderování celých vysílacích bloků, od rozhovorů seriózních po zábavní talk show. Zaměřuje se na rozhovory moderátorů s hosty i vzájemné polemiky hostů, dotazy diváků i odpovědi na ně. Sleduje takové interakční strategie, jako je kooperativnost, dosahování souhlasu i akcelerace nesouhlasu, slaďování zájmů i vyhrocování sporu, vyjadřování zdvořilosti i ironizace partnera, jeho popichování, škádlení, zahánění do úzkých a další opakující se postupy jak na straně moderátorů, tak na straně hostů. Hodnotí, jak odlišně se chovají moderátoři v jednotlivých mediálních formátech, jaké dotazy kladou i jak se hosté odpovědím vyhýbají a mlží. Ukazuje, jak se partneři navzájem přerušují, jak na sebe navazují, jak si skáčou do řeči. Upozorňuje na nápadné jevy textové, gramatické, lexikální i fonetické, a samozřejmě také na užívání spisovné a nespisovné češtiny a na jejich míšení."

K tomuje třeba dodat upřesňující informaci: vybíralo se „z rozhovorů, které prezentuje Česká televize na svých třech programových kanálech, a také Český rozhlas, jednak Radiožurnál, jednak Český rozhlas 2". Tím je ovšem obraz „mediálních dialogů" notně zredukován, tudíž ve svém výsledku zkreslen, cennější by jistě byla analýza všech rozhlasových a televizních stanic, na nichž se mluví česky. Do výzkumu takto rozsáhlého aby se ale zapojili všichni pracovníci Ústavu pro jazyk český; mimochodem, sedí jich tam 142, viz http://www.ujc.cas.cz/zakladni-informace/pracovnici/.

Lingvisté prý analýzami potvrdili „Bachtinovo tvrzení, že slovo je územím, které spolu sdílí mluvčí s adresátem". No prosím! A: „Snažili jsme se (...) analyzovat dialogický styl a heteroglosii hlasů v něm, ukazovat, jak jeden hlas s druhým souzní nebo mu oponuje." Poslední česká věta celé studie zní takto: „V mediálních rozhovorech se pak dialogický styl utváří nejen v závislosti na identitě mluvčích, ale také na požadavcích jednotlivých mediálních žánrů." Neobjevuje se tady s vážnou tváří Amerika?

Jeden z výsledků bádání: „Syntaktické jevy charakteristické pro spontánní mluvené projevy, které jsou spjaty s jejich nepřipraveností, situačností, s aktuálním dialogickým kontaktem a které se vymykají uspořádané strukturaci připravených spisovných projevů, se objevují zejména v řeči hostů, méně v řeči moderátora." Pozoruhodné!

Ale vážně, co vlastně lingvisté zjistili, trávíce obětavě svůj čas něčím tak marným, jako je poslech rádia a sledování televize? Jsou senzitivní, a tak si všimli třeba neortoepické výslovnosti. Prý slýcháme [řikal], [k poslancum] a [poďnik], prý [řeben], [poďvat se] a [policje]. Budiž. Ale že z éteru zní bez přehánění dennodenně [dokuť] a [pokuť], to lingvistům uteklo. Jak je to možné? Naopak jim neunikla taková marginálie, jako je rozverný výrok zpěvačky Absolonové „já sem se tam jako tak připrděla", pronesený (a režií v konečném tvaru asi pro zasmání ponechaný; pořad se nevysílá živě) v talk show s rádobyvtipným názvem Všechnopárty. Hned z toho byla kapitolka Vulgarismy a expresivita jako symptom odlišných komunikačních stylů. Atd.

Ústav pro jazyk český (pro pořádek: Jiří Zeman jeho pracovníkem není, Olga Müllerová byla, Světla Čmejrková až do své předčasné smrti koncem loňského roku v ÚJČ pracovala, Martin Havlík a Jana Hoffmannová tam stále pracují) by se měl zabývat něčím jiným, větším, důležitějším. Citelně tady schází třeba moderní výkladový slovník českého jazyka, řekněme dvacetisvazkový, v němž by bylo shromážděno lexikum staré i nejnovější, terminologie geologická, botanická, zoologická, lékařská, právnická atd., profesní slangy, argot i nářeční výrazy, zkrátka všechno, z čeho se skládá čeština, stále ještě košatá, avšak v médiích povážlivě chřadnoucí. Zatím je čas. Ale krátí se.     Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  9.36

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   únor 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728