Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

20. 3. 2019
Rubrika: O špatných věcech

Umprum

Autor: Jaromír Slomek

21.06.2013 18:01

Podivné, poněkud komické a krkolomně rýmovatelné slovo umprum (pomineme-li utrum, tak snad už jen: nedostal se na umprum, nakupoval u pump rum, hahaha), je v češtině už dávno doma, dostalo se dokonce do Příručního slovníku jazyka českého (1935-1957) i do Slovníku spisovného jazyka českého (1958-1971), ač s jeho spisovností je to na pováženou. První lexikon praví (viz http://bara.ujc.cas.cz/psjc/): „umprum f. neskl. a gen. -u m. stud. slang uměleckoprůmyslová škola. Po dalších 5 letech se vrátil na Umprum, aby se oddal sochařství. Týd. rozhl. Já bych se rád dostal na akademii. Nebo aspoň do umprum. M. Han. Večer šel na maškarní ples Umprumu. Konr. Pak jsem prožil vznik opovržení vším, co páchne „umprumem". Neu." A druhý (viz http://ssjc.ujc.cas.cz/): „umprum neskl. s., řidč. -u m. slang. (zkr. slovo) vysoká (dř. střední) uměleckoprůmyslová škola: chodit na u.; ples u-u (Konr.)".

Časopis Naše řeč hned v 1. čísle svého 1. ročníku (1917) cituje z Práva lidu (ale možná jen onen novinový text parafrázuje, to z článku není zřejmé; slovem „umprumák" se prý označoval nikoli student oné školy, nýbrž škola sama): „Psali jsme již jednou o tomto »ák«, ale není pomoci - toto zlo nutno bičovati tak často, až snad konečně přece vymizí. K čemu všemu se tato přípona v Praze nepřivěsí! Máme Václavák, Karlák, Purkyňák, máme Reprák i Lidák, Střelák a Riegrák, učitelský ústav je »učitelák«, škola pro umělecký průmysl »umprumák«, zubní lékař »zubák«, budova chemické fakulty »chemák«."

Slovo „umprum" si pak redakce podala v č. 10/1921: byla to doba, kdy „bolševické větry, táhnoucí Evropou, zanesly k nám i touhu skládati slova ze zmrzačených údů živých slov (jako je naše »umprum«, původně jen žertovná zkratka jména Umělecko-průmyslové školy, ozývající se dnes i ve vážném hovoru)"...

Nad jazykovými zkratkami, mezi něž řadí i „zkratková slova s oběma částmi mechanicky zkrácenými a spřaženými", jako je „umprum, děldop, pedfak apod.", se o půlstoletí později zamyslil v Naší řeči č. 2-3/1972 Josef Hrbáček. Dospěl k závěru: „Zkratky (...) autonomními lexikálními jednotkami nejsou, jsou vázány na nezkrácená pojmenování, neboť jsou jejich zástupkami. Pokud se původně zkratková slova stávají na souslovných pojmenováních nezávislá, přestávají tím být vlastně zkratkami a ovšem ztrácejí tak svou kompozitní morfematickou strukturu."

Ani dnes nebere Naše řeč „umprum" (slovo ošklivé skoro jako „gestapo") na milost a anonymnímu tazateli anonymně odpovídá v č. 5/2012: „Podle našeho názoru není vhodné považovat umprum, UMPRUM atp. za oficiální zkratku výše zmíněné instituce. Výraz umprum může být obecným označením jakékoli střední/vysoké uměleckoprůmyslové školy (i jiné než v Praze) a také dalších institucí spojených s uměleckým průmyslem. V současných textech se tento výraz užívá nerozlišeně: nejčastěji jak pro označení Vysoké školy uměleckoprůmyslové, tak například i Uměleckoprůmyslového muzea. Za oficiální doporučujeme považovat i nadále zkratku VŠUP; většina vysokých škol má zkratku tvořenou počátečními písmeny svého názvu. (...)"

A přesto, hle, viz http://www.vsup.cz/cs/aktuality/4852-oficialni-vyjadreni-rektora-ke-zmene-loga-skoly/, „Oficiální vyjádření rektora ke změně loga školy/ Předem bych rád připomněl, že dosavadní vizuál VŠUP od prof. Vaňka byl velmi kvalitní a lidé se právem zajímají, proč se tedy přistupuje ke změně? Zde jsou odpovědi:/ Vysoká | škola | uměleckoprůmyslová | v | Praze/ Academy | of | Arts | Architecture | and | Design | Prague (sic!)/ Praxe ukázala, že celý název školy, který byl zároveň logem, je velmi dlouhý a bohužel v rámci rozmanitých grafických autorských konceptů s různými formáty (pozvánky, plakáty atp.) se dostával v odpovídajícím měřítku do nečitelné podoby./ Zkratka VŠUP sice standardně představuje jednotlivá slova názvu, ale je nelibozvučná, pro cizince krkolomná, v překladu VŠ znamená vyšší střední školu a tak se to převádí na Academy atd. Nepotřebujeme nikomu ve zkratce dokazovat, že jsme renomovaná vysoká škola./ Všichni znalí nakonec stejně mluví o „umprumce, umprumácích["] atd., a bylo tomu tak i v historii./ Návrat ke zkratce UMPRUM je jako říkanka, má hezkou zvukomalbu i pro cizince, graficky i rozměrově je to i vděčné písmenkové abstraktum." Atd. „V Praze, dne 12. 6. 2013/ profesor Jindřich Smetana, rektor[.]"

Umprum, baže. A matfyz, socdem, nársoc, zamini, kolchoz, sovchoz, agitprop, histmat, diamat, gensek, Kostufra, Valmez, Havlbrod... Jen do toho! Na loga, razítka, cedule, na vrata, štíty i korouhve! Vpřed!Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  9.21

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   březen 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031