Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

20. 3. 2019
Rubrika: O dobrých věcech

Vaší Slovutnosti

Autor: Jaromír Slomek

21.08.2010 01:00

„Anekdotu o Myslbekovi a Riegrovi, když onen snímal masku z mrtvoly Palackého, snad znáte? Ne-li, dejte si ji vypravovat." Takto psal 14. července 1889 z Vídně do Prahy Eduard Albert T. G. Masarykovi. Anekdotu do dopisu, jak patrno, nezaznamenal a editoři pátého svazku Masarykovy korespondence (tento se jmenuje T. G. Masaryk - staročeši) citované místo mlčky přecházejí - zřejmě se jim historku či anekdotu nepodařilo v dobové literatuře, tisku, korespondenci dohledat. Škoda, mohli jsme se zasmát. Možná.

Korespondence s věhlasným chirurgem, profesorem innsbrucké a vídeňské univerzity, členem Nejvyšší říšské zdravotní rady, dvorním radou, členem panské sněmovny, ale též spisovatelem a překladatelem Eduardem Albertem (1841-1900) je v tomto knižním svazku nejobsáhlejší, zahrnuje 92 položek (37 dopisů napsal Masaryk, 55 Albert), zbytek je vlastně jen doplněk: Albín Bráf (9 dopisů), Marie Červinková-Riegrová (15), Josef Durdík (6), František Dvorský (1), Josef Fanderlík (1), Karel Jičínský (4), Josef Jireček (2), Josef Konstantin Jireček (4), Josef Kalousek (7), J. J. Kořán (1), Jan Kvíčala (14), Karel Mattuš (6), František Pazdírek (3), Antonín Randa (3), F. L. Rieger (6), F. J. Studnička (2), F. A. Šubert (14), V. V. Tomek (1), A. O. Zeithammer (3).

Jména až na pár výjimek málo známá, neznámá, zapomenutá. Kdo byl třeba Josef Jan Kořán? Rejstřík říká: „1838-1912, český historik, spisovatel, novinář a politik", v letech „1870-1876 redaktor Světozoru". Co kdy psal Masarykovi? V roce 1875 (to Masaryk ještě studoval na vídeňské univerzitě) toto: „Ctěný pane! Článek Váš přijde co nejdříve na řadu, mějte jen malé strpení! Velice se mi líbil a prosím, abyste na Světozor dále pamatoval. Jenom sloh Váš liší se tu a tam v maličkostech od obvyklého způsobu psaní. Snad podruhé i v tom ohledu mě uspokojíte. Kdyby se to však nestalo, dovolíte zajisté, abych směl nepatrné věci opraviti. Váš oddaný Jos. J. Kořán, redaktor Světozora."

„Vaší Slovutnosti!" Tak Masaryk, v titulování na rozdíl od svých současníků obvykle střídmý, oslovoval v dopisech F. L. Riegra, jednou „Vaší Slovutnosti! Ctěný pane doktore", podruhé zase „Vaší Slovutnosti, ctěný pane doktore", potřetí „Vaší Slovutnosti, vážený pane doktore". Dopisy končil „Poroučí se Vám T. G. Masaryk (redaktor)" nebo „Tolik pokládal jsem za svou povinnost Vám oznámiti a poroučím se Vám ve vší úctě. Prof. T. G. Masaryk", eventuálně „Lituji, že naše výměna idejí nevedla k cílům, jichž jste sobě ráčili přáti, a jsem Vašnosti uctivě oddaný T. G. Masaryk". Jistě, jejich „výměna idejí" už je pryč, pisatelé, adresáti, všichni, o nichž je v publikovaných listech řeč, jsou mrtvi, dokonce jsou po smrti i všichni ti, jejichž jména se jen mihnou v poznámkovém aparátu. Jenže národ, jehož zástupci se v této knize takto pohromadě ocitli, přece žije. Hle, heslo z rejstříku: „Rieger Bohuslav ml., 1895-1976, český právník a diplomat; od 1920 legační attaché na ministerstvu zahraničních věcí, od 1921 attaché vyslanectví ČSR v Bukurešti, 1921-1927 na ministerstvu zahraničních věcí v Praze, od 1928 legační tajemník vyslanectví v Bruselu, 1934-1937 odborový rada, od 1939 na ministerstvu sociální a zdravotní správy, od 1947 na ,dočasném‘ odpočinku; syn B. Riegra a vnuk F. L. Riegra." A pravnuk Františka Palackého, dodejme. Zemřel roku 1976, přesně sto let po pradědečkovi, to není tak dávno. 

Má tedy takováto edice zcela jistě smysl, i kdyby byla jen - pro kolik? Pro pět set čtenářů? I to je dost, vždyť dopisy z dob, které se nevrátí, byly určeny původně jen jedněm očím, tak co. A těch pět set lidí (teď - další desítky a stovky v budoucnosti) nemusí do archivu, všechno je jako na dlani. Poděkování patří Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR (viz http://www.mua.cas.cz/publikace/msu/tgm.html), jmenovitě Janu Bílkovi, Heleně Kokešové, Vlastě Quagliatové, Josefu Tomešovi, Ivanu Šťovíčkovi, Janě Bílkové.  Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  9.48

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   březen 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031