Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

20. 3. 2019
Rubrika: O dobrých věcech

Nakradatelé a zbolševizovanci

Autor: Jaromír Slomek

18.07.2009 01:00

Existují texty, které se nám dostanou do ruky až sto, dvě stě, tisíc let po napsání. Není to naše vina, jde většinou o díla klasická, na něž jsme ze setrvačnosti upozorňováni ve škole. Četli je před námi už mnozí jiní; když jsme k jejich četbě dospěli i my, řeknou nám učitelky a učitelé o Homérovi, Shakespearovi, Komenském, Goethovi, Havlíčkovi či jeho současníku (o jedenáct dní mladším) Dostojevském..., a tak po jejich dílech sáhneme (nebo ke své škodě nesáhneme). Existují však také texty, které byly vytvořeny řekněme před deseti, dvaceti, třiceti i více lety, avšak o jejich existenci nemáme nejmenší potuchy, neboť nikdo (ani škola, ale ani slovníky spisovatelů a další odborné příručky) nás na ně obvykle neupozorňují. Jde totiž o práce většinou nepublikované, přitom ne tak docela privátní. Jaké tedy? Takové, jež byly napsány a obhájeny vysokoškolskými studenty (eventuálně aspiranty atd.) - a zůstaly uloženy kromě jejich soukromých knihoven už jen v univerzitních nebo akademických archivech, kam se za nimi i badatelé vypravují velmi vzácně.

Jednu z takto nespravedlivě zapomenutých diplomových prací napsala roku 1976 pod vedením nezapomenutelného profesora Karla Hausenblase (1923-2003) PhDr. Zuzana Vanišová, tehdy studentka oboru čeština-angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nazvala ji Lexikální neologismy v kritických a literárněvědných pracích F. X. Šaldy. Nikam ji nenabídla k otištění, snad i proto, že záhy po složení státních zkoušek ji čekaly, jak se říká, „mateřské povinnosti". Nebýt její nedávné náhodné zmínky, nikdy bych se o tomto svědomitě posbíraném a pečlivě sestaveném lexikonu nedověděl (studentka v předpočítačové éře musela pracovat způsobem téměř středověkým: „úlovky" vypisovat na kartičky, ty pak systematicky uspořádat a z nich zase vše přepsat). Když jsem konečně směl do stopadesátistránkové práce nahlédnout, užasl jsem.

Jak dlouhá je řada slov, s nimiž jazykově vynalézavý a hravý F. X. Šalda, přišel jako první! Pravda, málokterá z nich se v praxi ujala, zůstala většinou zasuta v jeho kritikách, studiích, medailonech. Zuzana Vanišová je - řečeno s nadsázkou - vysvobodila ze zakletí a pořídila šaldovský slovník výkladový a také dokladový: v lexikonech i v mohutné kartotéce Ústavu pro jazyk český (dnes už zaplaťpámbu digitalizované, viz http://bara.ujc.cas.cz/psjc/) si ověřovala, zda takové slovo tu nenapsal už někdo před Šaldou.

Protože celou její práci, jakkoli rád bych to udělal, sem nemohu opsat (ba ani na ni odkázat, existuje jen v papírové verzi), uvedu alespoň bez dalšího komentáře slova, jejichž tvůrcem Šalda se vší pravděpodobností byl. Antierot, autorarita, autosymbolizace, bačkorářský, bezkonečno, beztemperamentnost, bohosobectví, břečkovitost, cimfrlinský, citlivkovost, ctnostnický, deklasovanec, dlouhoživectví, domovníkovský, dosledovati, dotvořitel, drobitel, duchaplník, dušelovec, dušeznalectví, efektnictví, houževnatec, chlapíctví, chudoduchost, indiferentník, inspirovanec, intelektualista, jelimánkovština, knihomaz, kosohledý, krátkoživný, kvazifilozofický, literařit, lžibásník, lžimoderní, lživýchova, lžiživot, modernistka, modloslužebničiti, nadduše, nadjedinečný, nadrozumový, nadsobecký, nadvědný, nakradatel, neslevný, netvořivost, obraznostný, očišťovatel, odkryvatel, osudotvorný, ošklivkyně, ozdravovatel, ožebračenec, podešvovost, pojmenovatelka, poloantický, pološílenec, povrchník, primitivka, protipřirozený, proudnost, prožitelnost, průměrnictví, předjímatel, předsudečně, překonatel, překupniště, přiblížitel, přítomnostný, pseudosalonní, půlslastný, půlstrašný, rádobyintelektuál,romanopisečtění, rozlišovatel, samoherec, sebekrotitel, sebemučitel, sebezrada, slepenectví, služebníčkovsky, směrotvorný, sobějáství, sofističit, sousměrný, spoludělnost, středocestnictví, stupňovatel, tradičník, uklidňovatel, urychlovatel, uspavatel, usvědčovatel, velehodnota, velkoměstství, všekupecký, všeoprávce, vtipálský, vykopávkařský, vyslužebníčkovat si, zalidnitel, napomínatel, zbolševizovanec, zeslužebničiti, zfilozofičtělý, zkonvenčnělý, zumělečťování, zušlechtitelka.

Dobré? A to byl, prosím, jen výběr, zhruba každé druhé Šaldou vytvořené slovo.Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  9.15

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   březen 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031