Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

19. 3. 2019
Rubrika: O dobrých věcech

Rybník Bolševik

Autor: Jaromír Slomek

09.05.2009 01:00

Blaně, Bochník, Borovíčko... Nakladatelství Academia vydalo čtvrtý sešit Slovníku pomístních jmen, bez nadsázky epochálního díla české jazykovědy. „Pomístní jména - jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest - v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné obory," čteme na zadní desce 220strankového svazku, který „pod vedením Jany Matúšové zpracovali: Miriam Giger, Martina Hamplová, Jitka Malenínská, Žaneta Procházková, Jana Steinerová, Pavel Štěpán".

Jsou tu - podobně jako ve třech předchozích třech dílech - zaznamenána (často i do map zanesena) a vyložena rozmanitá jména, někdy jasného, jindy nejasného původu. Například o louce Bloška ve Štědrovicích na Pacovsku autoři soudí, že její název pochází z osobního jména bývalého nájemce. S rybníkem Bolševikem (Cholenice u Libáně) už je to svízelnější: „Motivace nejistá, může jít např. o název podle býv. majitele n. zakladatele, stoupence bolševické ideologie, příp. o jméno podle nějaké události, která se odehrála v blízkosti rybníka ap." Podobně nejasné je jméno Botič, označující nejen známý pražský potok, nýbrž i louky, pole, příkop, zahrady, eventuálně (ve tvarech Na Botiči, V Botiči) pole a vrch leckde jinde v Čechách. „Jak ta místa k jménu přišla? „Snad netypickým tvořením ze základu stč. slovesa botěti ,nabývati objemu‘ + -č (...). Metaforické pojmenování rozvodňujícího se toku. (...) Pojmenování mokrého, hlinitého příkopu Botič v Městci je údajně novodobé. Příkop byl prý pojmenován pražským inženýrem podle toho, že se tu vyzouvají v mokré hlíně boty (...); jde však spíš o přenesení jména pražského potoka." Co všechno se člověk ve Slovníku pomístních jmen nedočte!

Jistěže si v něm každý zprvu hledá to, co má za humny, co důvěrně zná, o čem mluvívá, avšak obvykle nepřemýšlí. Zde se tedy poučí - a často užasne, kolikrát se v Čechách opakuje to, co možná považuje za jedinečné, třeba jméno Blok. A vedle toho opravdové kuriozity, například pomístní jména Blafónie, V Bláznově nebo U Blomka (prý z nedoloženého osobního jména Blomek, hm!).

Jak patrno, heslář Slovníku pomístních jmen IV postihuje jen část písmene B, přesně řečeno: Bíg-Bož. První sešit (A), vyšel roku 2005, druhý (B-Bau) rok nato, třetí (Bav-Bíd) v roce 2007. Ten, o němž je tu řeč, vyšel letos - s loňským vročením. Půjde-li to tímto tempem dále, konec slovníku je v nedohlednu. Přitom všechno začalo - na knižním trhu, tedy v rovině čtenářsky dostupné - slibně. Roku 1995 vyšel péčí nakladatelství Academia svazek o 520 stranách, jmenoval se Pomístní jména v Čechách. Nebyl to však slovník, nýbrž nutný úvod k němu (I. Obecně o pomístních jménech v Čechách, II. Jazyková stránka pomístních jmen, III. Pomístní jména jako pramen pro jiné vědní obory). Psalo se v něm mimo jiné, že soupis pomístních jmen proběhl na území Čech už v letech 1963-1980, s jazykovědci při této záslužné terénní činnosti „spolupracovalo více než 4000 dobrovolných místních spolupracovníků". Shromáždilo se tehdy „půl milionu dokladů pomístních jmen z Čech".

Pak se pět let nedělo - na knižním trhu - nic. Teprve roku 2000 se objevil Slovník pomístních jmen, leč zase to nebyl on, což při pohledu na rozsah 169 stran muselo být každému soudnému zájemci zřejmé, jen jeho „úvodní svazek" (podtitul). Šlo o jakousi ochutnávku; kapitola Výběr ze zpracovaných heslových statí (celkem jich prý bude „cca 45 000") zalehla strany 59 až 124. Čtenář měl radost a těšil se (i trochu obával), že jednotlivé svazky začnou teď vycházet rychle za sebou. Jenže - pět let bylo zase ticho po pěšině (na knižním trhu, nikoli v Ústavu pro jazyk český), až roku 2005 přišel na svět výše zmíněný první svazek už skutečného Slovníku pomístních jmen v Čechách. A po něm do dnešních dnů, jak řečeno, tři další. Od nedokončeného B vede k Ž ještě dlouhá cesta.

Maně se vybavují slova Oldřicha Wenzla z básně Vyznání (sbírka Lento, 1971): „co dlouho trvá, přestane bavit".           Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  9.53

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   březen 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031