Slova kolem nás

TÝDEN.CZ

24. 2. 2019
Rubrika: O psaní

Perly sviním! Nebo prasatům?

Autor: Jaromír Slomek

18.04.2009 01:00

Na trhu - a ovšem i v prostředcích hromadného sdělování - se těsně před Velikonocemi objevila Bible s ambiciózním podtitulem Překlad 21. století. Vydalo ji v Praze sídlící občanské sdružení Biblion „za podpory Nadačního fondu NBK". Zkratkou NBK se rozumí Nová Bible kralická. Jako „vedoucí projektu" je označen Alexandr Flek, tři jména z tiráže patří odborným spolupracovníkům, šest jazykovým redaktorkám.

Tradice českých (či přesněji: staroslověnských, pak staročeských) překladů Starého a Nového zákona sahá do devátého věku, totiž do doby, kdy sem dorazili věrozvěstové Konstantin-Cyril a Metoděj. Celá Bible byla do češtiny poprvé přeložena za Karla IV., koncem 15. století nastoupil knihtisk, vznikla Bible pražská, 1488, Bible kutnohorská, 1489, v tom jsme byli mezi slovanskými národy první. Z let 1677-1715 známe skvostnou Bibli svatováclavskou, překlad z latiny pořízený jezuity, vyvracející tezi o úpadku barokní češtiny. Co se s biblickou češtinou přihodilo mezi 16. a 20. stoletím, ukazuje velmi názorně Česká synoptická Bible, o níž na tomto místě byla řeč v prosinci loňského roku (viz http://jaromir-slomek.blog.tyden.cz/clanky/2573/2-v-1.html): v jednom svazku, pěkně zrcadlově, můžeme číst Bibli kralickou a takzvaný ekumenický překlad, vydaný poprvé ve velké tichosti uprostřed sovětské okupace; tehdy vládnoucí zločinci se báli Písma jako čert kříže. Že se roku 1979 ani v následující dekádě nová edice nedostala do sítě knihkupectví, snad není třeba připomínat těm, kteří už byli na světě a „reálný socialismus" den co den snídali, obědvali, večeřeli.

A teď je tu, jak si také říká, „Bible21", ba dokonce „B21" (to poslední označení už je docela k smíchu, evokuje spíše vitamin nebo bojový letoun). Jejím „hlavním smyslem", píše v předmluvě „za překladatelský a realizační tým" (sic!) Alexandr Flek (nar. 1968), „je představit biblický text v dnešní srozumitelné češtině". Slovem „dnešní" myslí biblista (mluvenou?) češtinu první dekády 21. století. Od roku 1979 prý „vyrostla celá nová generace, která má jistě stejné právo slyšet Boží slovo ,svou vlastní řečí'' jako naši předkové v dobách minulých". Co si „celá nová generace" počne s Čapky, Durychem, Hostovským, Johnem, Poláčkem či Vančurou? Má právo slyšet ,svou vlastní řečí'' i jejich slovo? Takovou otázku si „překladatelský a realizační tým" neklade. Stal se ekumenický překlad po pouhých třiceti letech obecně nesrozumitelným? To sotva. Bible je však autorskoprávně dávno volná, nově přeložit ji může každý, kdo si troufne. Pan Flek si troufl. 

Jakým jazykem „B21" mluví? Porovnejme Flekův překlad (F) s Biblí kralickou (K) a ekumenickým překladem (E). Například Dt 5,18 zní v K i E shodně: „Nesesmilníš." Zato F volá: „Necizolož." Smilnit a cizoložit sice nejsou čistá synonyma, jisté však je, že slovo „smilnit" se „v dnešní srozumitelné češtině" nevyskytuje. Proč ho však F nepotlačil důsledně? Žalm 106,39 v K: „I zmazali se skutky svými, a smilnili činy svými." Odlišně v E: „Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost." Avšak v F překvapivě: „Svými skutky takto pošpinili se, a svými činy smilnili."

A co třeba Píseň písní? Hle, 7,2 (resp. 7,3) v K: „Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje; břicho tvé jako stoh pšenice obrostlý kvítím." A po čtyřech stoletích v E: „Tvůj pupek je pěkně vykroužená mísa, kéž nechybí v ní vonné víno! Tvé břicho je stoh pšeničný, obrostlý liliemi." Zatímco v F: „Pupek tvůj - číše okrouhlá, kořeněné víno v ní nikdy nechybí! Podbřišek tvůj - kupka pšenice ztrácející se v liliích." Ze stohu kupka, z břicha podbřišek.

Z Nového zákona namátkou Mt 7,6. Kraličtí napsali: „Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině..." E: „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině..." F: „Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům..." Není to překladatelská marota, když „házet perly sviním" už dávno v české frazeologii zdomácnělo? Poslední sonda. Dejme tomu J 18,40. K: „Byl pak ten Barabáš lotr." E: „Ten Barabáš byl vzbouřenec." F: „A ten Barabáš byl zločinec."  

Ba ne, nebude to překlad pro 21. století. Spíše poněkud pošetilý pokus, který svůj „překladatelský a realizační tým" stěží přežije.Nelíbí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líbí
   Hodnocení  8.13

Diskuze

Jaromír Slomek

Jaromír Slomek
Oblíbenost autora: 8.73

O autorovi

Narodil se v Děčíně roku 1958. Absolvoval studia bohemistiky a pedagogiky na FF UK. Literární kritik, publicista a editor, externí učitel na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

Kalendář

<<   únor 2019

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728